Keresés
Menü
Joomla Slide Menu by DART Creations
Ma 2017. december 18., hétfő, Auguszta napja van. Holnap Viola napja lesz.

A Hejőkeresztúri Iskolásokért Alapítvány célja az iskoláskorú gyermekek, tanköteles fiatalok nevelésével, oktatásával összefüggő tevékenységek segítése, előmozdítása, különös tekintettel a:
•    tehetséggondozásra,
•    hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatására,
•    képességfejlesztésre,
•    kulturális tevékenységre,
•    szabadidő és sport tevékenységre,
•    egészséges életmód-nevelésre.
A fenti célkitűzések elérésére az Alapítvány az alábbi tevékenységek szervezését, támogatását valósítja meg:

1. Mivel az iskolai képzésben fontos helyet kap az esélyegyenlőség biztosítása, a felzárkóztatás és tehetséggondozás, az intézményi szintű rendezvények és programok szervezése és a családok bevonása az iskolai életbe, az Alapítvány segíti az intézményi Generációk Közötti Párbeszéd Programot. A Program fő célja az idősebb generáció tapasztalatainak átadása a fiatalabb nemzedék felé. A tapasztalatátadás többek között megcélozza a környezeti nevelésen belül a környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat és tennivalókat, a sajátos környezeti értékek átadását, a környezetkímélő fogyasztási szokások kialakítását. Szándékunk ennek a programnak hosszú távú gondozása, fenntartása. A Programot tanórán kívüli tevékenység keretében támogatjuk, szervezzük.

A program a szabadidő hasznos eltöltését és a szülők által bemutatandó kulturális tevékenységek (pl. kosárfonás, tánc, szavalat stb.) megismerését jelenti.

A szabadidős foglalkozás keretében megismertetjük a gyermekekkel a családfakészítés technikáját. Összegyűjtjük és kiválasztjuk a gyerekekkel közösen azokat a szülőket, nagyszülőket, rokonokat, akiknek vagy a foglalkozását vagy az érdeklődését hobbiját, vagy valamilyen élményét, múltbéli hagyományát fontosnak, érdekesnek tartjuk. Kiépítjük a kapcsolatot a felnőttekkel, a gyerekek meghívják őket a félév során több alkalommal a délutáni foglalkozásokra, ahol csoportban közösen beszélgetnek, kérdeznek a felnőttől. A foglalkozásokon a gyerekek, fiatalok elmondják, bemutatják egymásnak, hogy mit tanultak, hallottak a meghívott vendégtől.

Ezt követően a gyerekek, fiatalok az interneten, könyvtárban megmutatják (társaiknak és a felnőttnek), hogy milyen információkat lehet keresni és találni abban a témában, amiben a felnőttől hallottak.

A cél az, hogy a gyermek és a felnőtt egymástól tanuljon, kapcsolat alakuljon ki közöttük, megismerjék, tiszteljék egymást és a múltat, valamint beszéljenek a jövőről.2. Korunkban a tömegkultúra befolyása jelentős. Mivel nap mint nap azt érzékeljük, hogy a tömegkultúrában egyre inkább teret hódít az igénytelenség, szükség van olyan tevékenységekre, amelyek a gyermekek más irányú fejlődését szolgálják szellemi, lelki téren egyaránt. A logikai- és táblajátékok alkalmazásának fő célkitűzése a gyerekek, fiatalok értelmi képességének, fejlesztése, a szabadidő igényes, tartalmas eltöltése, a társas élet, a szociabilitás erősítése, a rendszeres megmérettetés, versenyzés és a hagyományápolás.

Az Alapítvány olyan táblajáték délutánokat kíván megszervezni kicsiknek, nagyoknak, szülőknek, érdeklődőknek, amely lehetőséget ad a különböző társadalmi és tanulói rétegek közös tevékenységére, az együttes élmény megélésre, a társadalmi kohézió erősítésére.
Partnernek kérjük fel:
- IV. Béla Körzeti Általános Iskola, Hejőkeresztúr
- Hejőkeresztúri Táblajáték Egyesület
- Hejőkeresztúri Ifjúsági Egyesület
- Hejőkeresztúri Sportkör

A támogatott iskola tanulói létszáma 220 körül mozog, viszont a roma és nem roma tanulók arányában fokozatos változás figyelhető meg, amelynek egyik jele, hogy az 1990-es évek 27%-os roma tanuló aránya mára 50%-ra emelkedett. Jellemző továbbá, hogy a tanulók 72%-a hátrányos helyzetű, 10%-a állami gondozott és 8%-a sajátos nevelési igényű.

Nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a gyerekek képességének kibontakoztatására, amelynek célja a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése.
Fő célkitűzések:
•    A szülőkkel való kapcsolat ápolása, szorosabbá tétele.
•    A gyerekek, fiatalok sikerhez juttatása.
•    A harmonikus személyiség kialakítása: a belső harmónia, az egészséges lelki élet.

Logikai- és táblajáték alkalmazásának célja

A délutáni logikai- és táblajáték-foglalkozások fő célkitűzései között szerepel a gyerekek, fiatalok értelmi képességének, fejlesztése, a szabadidő igényes, tartalmas eltöltése, a társas élet erősítése, a rendszeres megmérettetés, versenyzés és a hagyományápolás.
Minden sikernek a jellegzetessége, hogy a gyerek, fiatal hite megerősödik önmagában. Az a gyerek, fiatal, aki sikert él át, úgy érzi, hogy ő önmaga sok mindenre alkalmas. A játék alkalmazásának abban van óriási felelőssége, hogy fejleszti a gyerek, fiatal képességeit, az önértékelését, önbizalmát, illetve idomítja viselkedését, ez pozitívan hat önbecsülésére, amely nagy támasza a tanulmányi előrehaladásnak.
Célok között szerepel az intellektuális képességek fejlesztése mellett a különböző viselkedésformák kialakítása, mint amilyen a kitartás, az elszántság, a célorientáltság, a merészség, a kockázatvállalás és megfontoltság, a határozottság, a felelősség vállalás, a szabályok betartása.
A tevékenység célja, hogy biztonságos, derűs légkörben egyéni képességeiknek megfelelően fejlődjenek a gyermekek, fiatalok az életkoruknak legmegfelelőbb eszközzel, a játékkal.3.  A művészet, a kultúra szerepe vitathatatlan a személyiség formálásában. Kulturális Napok szervezésében kívánunk teret adni az ilyen irányú tevékenységek bemutatásának három községben, Hajőkeresztúrban, Hejőszalontán és Szakáldon, arra ösztönözve e három község egyéb szervezeteit, hogy tevékenyen járuljanak hozzá a rendezvények sikeréhez.
Partnernek kérjük fel:
- IV. Béla Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Hejőkeresztúr
- Hejőkeresztúri Ifjúsági Egyesület
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Hejőkeresztúr
-Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, Hejőkeresztúr
- Hejőkeresztúri Önkormányzati Óvoda
- Együtt Hejőkeresztúrért Egyesület
- Hejőkeresztúr, Hejőszalonta, Szakáld Önkormányzata.

4. Az Alapítvány évről-évre nagy gondot fordít a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatására, gondozására, ismereteik gyarapítására. Az Alapítvány ezért a tehetséges hátrányos helyzetű gyerekeknek és szüleiknek kirándulásokat szervez, amelynek fő célja azon Magyarországon található nevezetességek megismerése, amelyek hozzájárulnak az országunkról alkotott kép formálásához.

 
Életképek
Cheap cialis 10mg online with overnight. Buy brand cialis 20mg online without rx.