Keresés
Menü
Joomla Slide Menu by DART Creations
Közérdekű

Horgászegyesület

Hulladéknaptár

ll. negyedév

Ma 2016. július 24., vasárnap, Kinga és Kincső napja van. Holnap Kristóf és Jakab napja lesz.

Tisztelt Lakosság!

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) a környezeti zaj értékelésérő és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelvben, valamint az irányelvet a hazai jogrendbe átültető 280/2004. (X. 20.) Korm. rendeletben és a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendeletben előírtaknak megfelelően elkészítette a nagyforgalmú közutakra (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) és a nagyforgalmú vasutakra (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) vonatkozó stratégiai zajvédelmi intézkedési tervjavaslatokat.

Az érintett szakmai szervezetekkel lefolytatott egyeztetést követően a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 11. §-ának (7) bekezdése alapján az önkormányzat tájékoztatja az adott intézkedési tervek által érintett lakosságot. A (6) bekezdés alapján az intézkedési tervjavaslattal kapcsolatos észrevételek megtételére a közzététel időpontjától számított 30 nap áll rendelkezésre.  Hejőkeresztúr község lakossága az ismertetettek szerint észrevételeit 2016. július 22. napjáig teheti meg, írásban az önkormányzat (3597 Hejőkeresztúr, Petőfi u. 56.) részére. A KTI ezt követően a vélemények figyelembevételével véglegesíti az intézkedési terveket.

 

Az érintett fő közlekedési létesítmény(ek) intézkedési tervjavaslata(i), valamint a kapcsolódó szakmai anyagok az alábbi linkeken érhetők el:

 

M30 - Stratégiai zajvédelmi intézkedési terv
Általános leírás
Műszaki dokumentáció

 

 

Nagyobb méret >>

 

  1. I. A program célja

A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítésre a 2013-2015-ös években a Nemzetgazdasági Minisztérium által indított „Nyári diákmunka” program tapasztalatait felhasználva a 2016. évben ismételten meghirdetésre kerül a program.

A program – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is.

A program ezen felül biztosítani kívánja az önkormányzatoknál és az önkormányzati fenntartású intézményekben a nyári szabadságolási időszakban jelentkező kisegítő munkaerő igényének kielégítését is.

 

  1. II. A program célcsoportja

 

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:

-          nappali tagozaton tanuló diákok,

-          a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor sem töltik még be a 25. életévüket,

-          közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,

-          foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

 

Bővebben...

 

 

Nagyobb méret >>

 

A versenykiírás és a jelentekezési lap letölthető innen!

 

 

 

 

 
 
 
A Rákóczi Szövetség 1989-ben történt megalakítása óta sokrétű tevékenységgel igyekszik támogatni a szomszédos országokban élő magyar közösségeket megmaradásukért folytatott küzdelmükben. Minthogy e közösségek jövője elsősorban attól függ, vállalják-e a felnövekvő nemzedékek szüleik magyar identitását, így programjainkkal, kezdeményezéseinkkel elsősorban az ifjúságot kívánjuk megszólítani. Örömmel számolunk be arról, hogy 2015-ben minden központilag tervezett rendezvényünk megvalósult a Kárpát-medencei magyarság szolgálatában. Összesen 47 rendezvényt/programot szervezett Szövetségünk központi irodája, amelyek közel 40 ezer embert, elsősorban fiatalokat érintettek. Tovább folytatódott a szervezetépítés, különös hangsúllyal a középiskolás korosztály megszólítására. Szövetségünk aktuális taglétszáma 22 048 fő. 2015 folyamán 1705 új taggal bővültünk, az új tagok átlagéletkora 22,1 év. A helyi szervezeteink száma 438, ebből 238 Kárpát-medencei középiskolákhoz kötődik.

Bővebben...

 

 

Nagyobb méret >>

 

 

 
Cheap cialis 10mg online with overnight. Buy brand cialis 20mg online without rx.