1970 előtt ivóvizet csak a fúrt kutakból lehetett szerezni. 1970-ben viszont a 279 lakásból már tízben lakáson belül, ötben pedig lakáson kívül található a vízvezeték. 210 lakás a telken lévő kútból, a többiek a község 3 fúrt kútjából nyerik az ivóvizet. Ezt követően már valamennyi újonnan épített lakásban megtalálható a közüzemi vízvezeték. 1998-ban a 8,2 km-es közüzemi vízvezeték-hálózatba 183 lakás van bekapcsolva a 395-ből.
1959-ben vezették be a villamos energiát. A '70-es adatok szerint a 279 lakásból 265-ben van villanyvezeték. Jelenleg 401 háztartás fogyaszt villamos energiát és 238 háztartás bír vezetékes gázzal. Kevés kivétellel minden házban van egészséges ivóvíz, illetve biztosított a közkút hálózat. Ma már a víz-, villany-, telefon- és gázvezetékrendszerbe bárki bekapcsolódhat, egyedül a szennyvízcsatorna rendszer nem megoldott - mindenki egyéni szennyvíztárolóval rendelkezik, amely meglehetősen környezetszennyező. Az önkormányzat rendelkezik vízjogi engedélyes tervvel, keressük a pályázati forrásokat a megvalósításhoz.